Loc de Veci Gratuit

cemetery

Cimitirele se împart în trei categorii:

  1. de Stat
  2. care aparțin bisericilor
  3. private

Ultimele două categorii de cimitire nu sunt administrate și coordonate de Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane (A.C.C.U.) , astfel, acestea funcționează dupa reguli proprii.

Cum se obține locul de veci gratuit și pe cât timp?

Locul de veci oferit de A.C.C.U. se poate obține în primă fază pe o perioada de 7 ani, după care se pot înainta formele și documentele necesare concesionarii acestuia pe o perioadă nelimită la sediul A.C.C.U. din Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, București, pentru a se elibera actul de concesiune.

În momentul primirii unui loc de veci, se realizează o groapa dublă, urmând ca decedatul sa fie inhumat în adancime, iar deasupra rămânand un loc liber ce poate fi utilizat de familie.

De la momentul decesului și cât timp locul de veci este în concesiune, proprietarul are obligația de a plăti un impozit anual de câțiva lei pe an. Obligația concesionarului mai constă și în achitarea taxelor de inhumare, săpatul gropii, acoperirea acesteia etc. 

Doar după efectuarea demersului de concesionare a locului de veci pentru o perioadă nelimitată de timp, se pot efectua lucrari de amenajare a mormântului cu o firmă autorizată de A.C.C.U.

Vă putem asista pentru concesionarea unui loc de veci, pregătind actele și dosarul necesar la sediul A.C.C.U. pentru îndeplinirea formalitaților necesare.

Pachetele se pot adapta bugetului dumneavoastră!

Vă invităm să ne contactați pentru a găsi cea mai bună soluție.

0769 180 150